Βαρηκοΐα

Παιδική Βαρηκοΐα

Παιδική Βαρηκοΐα

Δυστυχώς η απώλεια μέρους ή όλης της ακοής εμφανίζεται και στα παιδιά οποιαδήποτε ηλικίας.
Οι αιτίες της απώλειας της ακοής μπορεί να είναι είτε εκ γεννετής πρόβλημα στη μορφολογία του οργάνου ακοής (αυτί) είτε να οφείλεται σε
παθoγενής παράγοντες (μόλυνση του ακουστικού πόρου) είτε σε κάποιο άλλο γεγονός/ατύχημα (πολύ δυνατός και ξαφνικός
ήχος κοντά στο παιδί).
Οταν οι γονείς αρχίσουν να υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακοή του παιδιού τους, εκτός από το ότι πρέπει να
παραμείνουν ψυχραιμοι και ήρεμοι, πρέπει πρώτα να επισκεφτούν ενα Ιατρό ΩΡΛ( καλύτερα εξειδικευμένο ΠαιδοΩΡΛ) ο οποίος
με τις κατάλληλες εξετάσεις και μετρήσεις θα εξακριβώσει το βαθμό της απώλειας, τη πιθανή αιτία και τον αν η απώλεια ακοής
είναι μόνικη ή περιστασιακή!
Αν η απώλεια είναι περιστασιακή (ύπαρξη υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη κλπ.) τότε το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί
με τη κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που θα προτείνει ο Ιατρός ΩΡΛ.
Σε περίπτωση μόνιμης απώλειας ακοής τότε είτε αυτή θα αντιμετωπιστεί με επεμβατικό τρόπο(χειρουργικά) και την εμφύτευση κατάλλληλου κχλιακού εμφυτεύματος σε περίπτωση
πολύ μεγάλης βαρηκοΐας είτε σε κλασικές περιπτώσεις η βαρηκοΐα θα αντιμετωοιστεί με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας.
Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει όλες εκείνες τις λύσεις στα ακουστικά ικανές να δώσουν λύση σε κάθε πρίπτωση απώλειας της
ακοής του παιδιού.
Η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας στο παιδιά απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, ιδιαίτερη προσοχή και προπαντός μεγάλη ευαισθησία.
Μόνο ο εξειδικευμένος ακοοπροθετιστής θα πρέπει να πραγματοποιεί την εφαρμογή ακουστικών γενικότερα αλλά και κυριώς στα παιδιά!
Ο ακοοπροθετιστής θα πρέπει πολύ συχνά να παρακολούθει την ακοή του παιδιού αλλά και όλη την ανάπτυξη του ακουστικού οργάνου
έτσι ώστε να προβαίνει στις κατάλληλες ρυθμίσεις των ακουστικών ή σε κάποιες περιπτώσεις να προτείνει την αλλαγή των ακουστικών βαρηκοΐας ανάλογα πάντα με την εξέλιξη/ανάπτυξη του παιδιού!
Μοναδικός στόχος πάντα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί έτσι ώσετ αυτό να έχει μια ομαλή και φυσιολογική κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (πχ. εκφορά του λόγου)!

Στη +ακοή θα βρείτε όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίως θα βρείτε την αγάπη και την ευασθησία που χρειάζεται το παιδί έτσι ώστε
να εξεταστούν όλες οι λύσεις που σήμερα προσφέρονται και στο τέλος αν επιλεχθεί αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε παιδί
διότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και διαφορετικό!

Παιδική Βαρηκοΐα