Προϊόντα

Η +ακοή με γνώμωνα πάντα τη καλύτερη εξηπηρέτηση και την σε μέγιστο βαθμό ικανοποίηση των ατόμων με προβλήματα ακοής μετά από συνεχής έρυνα συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οικους κατασκευής ακουστικών, βοηθημάτων και αναλωσίμων.
Στόχος μας πάντα, είναι να παρεέχουμε μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που θα καλύψουν στο έπακρο όλες τις ανάγκες των πελατών μας!
Ακουστικά
Oλα τα είδη ακουστικών!
Βοηθήματα - Αξεσουάρ Ακοής
Πλήρης γκάμα βοηθημάτων & αξεσουάρ Ακοής!
Αναλώσιμα (Μπαταρίες-Καθαριστικά)
Μπορείτε να προμηθευτείτε ματαρίες και άλλα αναλώσιμα για οποιουδήποτε τύπου ακουστικού! Η +Ακοή προσφέρει και τις δικές της μπαταρίες σε προνομιακές τιμές!