Ακούω, Κατανοώ, Ζω

Η αίσθηση της ακοής είναι μια από τις πλέον σημαντικές αισθήσεις μας, πολύ σημαντική για την επικοινωνία μας με τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και για να ακούμε τον ίδιο μας τον εαυτό!

Η ακοή είναι μια από τις πέντε αισθήσεις με τις οποίες ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του. Μας επιτρέπει να κοινωνικοποιηθούμε, να δουλέψουμε, να διασκεδάσουμε, μας προειδοποιεί και μας προστατεύει. Μας επιτρέπει να ζήσουμε την ζωή μας στο μέγιστο.

Σκοπός της Ακοής είναι η αντίληψη του ήχου, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει τους ήχους της ζωής και να μπορεί να επικοινωνεί δηλ. να έρχεται σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους.

Όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και στη συνέχεια κατανοεί τους διάφορους ήχους μπορεί να αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον και να συνάπτει σχέσεις με του άλλους ανθρώπους δηλ. να ζει!Η δυσλειτουργία της αίσθησης της ακοής (βαρηκοΐα), ανατρέπει την καθημερινότητα του ατόμου που έχει το πρόβλημα αλλά και των ατόμων που σχετίζονται άμεσα μ’ αυτό.

Η μείωση της ακουστικής ικανότητας δυσχεραίνει την επικοινωνία , δημιουργεί κοινωνική απομόνωση και δυσκολεύει γενικά τις εργασιακές και ανθρώπινες σχέσεις προκαλώντας τελικά σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχολογία, τη διάθεση και την υγεία!