Βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα, δηλ. η μείωση της ακουστικής ικανότητας, παρουσιάζεται όταν ένα τμήμα του μηχανισμού της ακοής και του βασικού οργάνου της, του αυτιού, δυσλειτουργεί. Ανάλογα με το ποιο τμήμα του αυτιού αλλά και με το αν το πρόβλημα υπάρχει στο ένα ή και στα δύο αυτιά η βαρηκοΐα χωρίζεται σε τύπους!

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Προκαλείται από βλάβη στο έξω ή μέσο αυτί. Τα ηχητικά κύματα εμποδίζονται καθώς κινούνται μέσω του έξω ή του μέσου αυτιού. Καθώς ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά, η ηχητική ενέργεια που φθάνει στο έσω αυτί είναι αδύναμη ή χαμηλή. Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, ύπαρξη σημαντικής ποσότητας σμήγματος εντός του ακουστικού πόρου, υγρό στο μέσο αυτί, βλάβη στα οστάρια του μέσου αυτιού, διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης ή ύπαρξη ξένου σώματος στο ακουστικό πόρο.

Συμπτώματα – Ενδείξεις

Ακούμε αλλά δεν μπορούμε αν ξεχωρίσουμε όλες τις λέξεις.

Ακόμα και να μας φωνάζει κάποιος, αν δεν μιλά αργά και καθαρά, εμείς συνεχίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει.

Πόνος στο αυτί ή εκροή υγρού.

Ερυθρότητα ή πρήξιμο του εξωτερικού τμήματος του αυτιού.

Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα

Προκαλείται από βλάβη στο έσω αυτί. Τα ηχητικά κύματα κινούνται κανονικά μέσω του έξω και μέσω αυτιού, ενώ το έσω αυτί αδυνατεί να συλλάβει τις δονήσεις ή αδυνατεί να στείλει τις δονήσεις στον εγκέφαλο. Συνήθως εμφανίζεται και στα δύο αυτιά. Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, νόσο, ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, υπέρμετρο θόρυβο, προβλήματα από τη γέννα καθώς και την γήρανση.

Συμπτώματα – Ενδείξεις

Δυσκολία ακοής υψηλών τόνων – συχνοτήτων

Δυναμώνουμε περισσότερο την ένταση της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου

Μιλάμε χαμηλόφωνα γιατί ακούμε δυνατά τη φωνή μας


Μικτή βαρηκοΐα

Προκαλείται από βλάβη τόσο στο έξω – μέσω αυτί όσο και στο έσω αυτί. Τυπικά, τα ηχητικά κύματα δεν μεταδίδονται αποτελεσματικά στο έσω αυτί, δεν ανιχνεύονται και δεν περνάνε στον εγκέφαλο. Για αυτό τον λόγο, μια μικτή βαρηκοΐα αποτελεί το συνδυασμό μεταδόσεως και νευροαισθητιρίου βαρηκοΐας.


Συμπτώματα – Ενδείξεις

Είναι ίδια με της αγωγιμότητας και της νευροαισθητηρίου.