Η Μέτρηση – Έλεγχος της Ακοής μας

Η μέτρηση της ακοής είναι αυτή που δίνει στον ακοοπροθετιστή την δυνατότητα να διαπιστώσει όχι μόνο το μέγεθος αλλά και τον τύπο της βαρηκοΐας που καλείτε να αποκαταστήσει.

Βασική μέτρηση για να διαπιστώσουμε το βαθμό βαρηκοΐας (απώλεια ακοής) είναι το Ακοόγραμμα.

Με βάση το ακοόγραμμα ο ακοοπροθετιστής επιλέγει και προτείνει τελικά το είδος του ακουστικού που χρειάζεται ο κάθε ενδιαφερόμενος έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!