Φυσιολογία και Λειτουργία της Ακοής

Δυστυχώς η απώλεια μέρους ή όλης της ακοής εμφανίζεται και στα παιδιά οποιαδήποτε ηλικίας.

Οι αιτίες της απώλειας της ακοής μπορεί να είναι είτε εκ γενετής πρόβλημα στη μορφολογία του οργάνου ακοής (αυτί) είτε να οφείλεται σε παθoγενείς παράγοντες (μόλυνση του ακουστικού πόρου) είτε σε κάποιο άλλο γεγονός/ατύχημα (πολύ δυνατός και ξαφνικός ήχος κοντά στο παιδί).Όταν οι γονείς αρχίσουν να υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακοή του παιδιού τους, εκτός από το ότι πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι και ήρεμοι, πρέπει πρώτα να επισκεφτούν ένα Ιατρό ΩΡΛ( καλύτερα εξειδικευμένο ΠαιδοΩΡΛ) ο οποίος με τις κατάλληλες εξετάσεις και μετρήσεις θα εξακριβώσει το βαθμό της απώλειας, τη πιθανή αιτία και τον αν η απώλεια ακοής είναι μόνιμη ή περιστασιακή!

Αν η απώλεια είναι περιστασιακή (ύπαρξη υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη κλπ.) τότε το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με τη κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που θα προτείνει ο Ιατρός ΩΡΛ.

Σε περίπτωση μόνιμης απώλειας ακοής τότε είτε αυτή θα αντιμετωπιστεί με επεμβατικό τρόπο (χειρουργικά) και την εμφύτευση κατάλληλου κοχλιακού εμφυτεύματος σε περίπτωση πολύ μεγάλης βαρηκοΐας είτε σε κλασικές περιπτώσεις η βαρηκοΐα θα αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας.

Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει όλες εκείνες τις λύσεις στα ακουστικά ικανές να δώσουν λύση σε κάθε περίπτωση απώλειας της ακοής του παιδιού.

Η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας στο παιδιά απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, ιδιαίτερη προσοχή και προπαντός μεγάλη ευαισθησία.

Μόνο ο εξειδικευμένος ακοοπροθετιστής θα πρέπει να πραγματοποιεί την εφαρμογή ακουστικών γενικότερα αλλά και κυρίως στα παιδιά!

Ο ακοοπροθετιστής θα πρέπει πολύ συχνά να παρακολουθεί την ακοή του παιδιού αλλά και όλη την ανάπτυξη του ακουστικού οργάνου

έτσι ώστε να προβαίνει στις κατάλληλες ρυθμίσεις των ακουστικών ή σε κάποιες περιπτώσεις να προτείνει την αλλαγή των ακουστικών βαρηκοΐας ανάλογα πάντα με την εξέλιξη/ανάπτυξη του παιδιού!

Μοναδικός στόχος πάντα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί έτσι ώστε αυτό να έχει μια ομαλή και φυσιολογική κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (πχ. εκφορά του λόγου)!