Υπηρεσίες

Η αποκατάσταση της λειτουργίας της ακοής δεν συνίσταται απλά στην αγορά ενός ακουστικού βαρηκοΐας από οπουδήποτε!

Η όλη διαδικασία της αποκατάστασης συνίσταται στην πραγματοποίηση κάποιων ενεργειών και στην προσφορά υπηρεσιών με υπεύθυνο και επιστημονικό τρόπο!


Ρύθμιση

Αν ένα ακουστικό βαρηκοΐας δεν προγραμματιστεί σωστά και σύμφωνα με τα κλινικά αλλά και τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου δεν θα αποδίδει το επιθυμητό αποτέλεσμα Στη +ακοή η πείρα, συνδυαζόμενη με τη συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνικών μέσων εγγυώνται την σωστή για κάθε περίπτωση ρύθμιση του ακουστικού σας.

Συμπτώματα – Ενδείξεις

Η αγορά ενός ακουστικού βαρηκοΐας έπειτα από σωστή επιλογή και εφαρμογή του δεν είναι το τέλος της εμπλοκής του ακοοπροθετιστή αλλά το ξεκίνημα της σχέσης του με τον ασθενή. Κατά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής ενός ακουστικού βαρηκοΐας ο χρήστης του βιώνει πολλά πρωτόγνωρα ηχητικά ερεθίσματα πολλά από τα οποία μπορεί να είναι και ενοχλητικά. Ο ακοοπροθετιστής είναι αυτός που θα βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει το κάθε καινούργιο δεδομένο και να διορθώσει, αν αυτό είναι απαραίτητο, την ρύθμιση του ακουστικού για να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ευκολότερα. Για το κάθε ασθενή δημιουργείται το προσωπικό πρόγραμμα αποκατάστασης με όλες εκείνες τις οδηγίες για την ομαλή εξοικείωση του με το ακουστικό και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. Μετά την εφαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας θα ακολουθήσουν ορισμένες συνεδρίες του χρήστη με τον ακοοπροθετιστή, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ακοής.

Ο ακοοπροθετιστής παρακολουθώντας την εξέλιξη της ακοής θα προβεί, αν είναι απαραίτητο, σε απαιτούμενες νέες ρυθμίσεις του ακουστικού! Επίσης είναι απαραίτητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται καλός καθαρισμός του ακουστικού από τον ακοοπροθετιστή!


Λήψη Ιστορικού

Η αγορά ενός ακουστικού βαρηκοΐας έπειτα από σωστή επιλογή και εφαρμογή του δεν είναι το τέλος της εμπλοκής του ακοοπροθετιστή αλλά το ξεκίνημα της σχέσης του με τον ασθενή. Κατά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής ενός ακουστικού βαρηκοΐας ο χρήστης του βιώνει πολλά πρωτόγνωρα ηχητικά ερεθίσματα πολλά από τα οποία μπορεί να είναι και ενοχλητικά. Ο ακοοπροθετιστής είναι αυτός που θα βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει το κάθε καινούργιο δεδομένο και να διορθώσει, αν αυτό είναι απαραίτητο, την ρύθμιση του ακουστικού για να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ευκολότερα. Για το κάθε ασθενή δημιουργείται το προσωπικό πρόγραμμα αποκατάστασης με όλες εκείνες τις οδηγίες για την ομαλή εξοικείωση του με το ακουστικό και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. Μετά την εφαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας θα ακολουθήσουν ορισμένες συνεδρίες του χρήστη με τον ακοοπροθετιστή, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ακοής.

Ο ακοοπροθετιστής παρακολουθώντας την εξέλιξη της ακοής θα προβεί, αν είναι απαραίτητο, σε απαιτούμενες νέες ρυθμίσεις του ακουστικού! Επίσης είναι απαραίτητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται καλός καθαρισμός του ακουστικού από τον ακοοπροθετιστή!


Μετά τη μέτρηση ο ειδικός ακοοπροθετιστής ζητά από τον ενδιαφερόμενο να τον πληροφορήσει για τον χρόνο και τον τρόπο από τον οποίο προήλθε η δυσλειτουργία της ακοής που αντιμετωπίζει αλλά και την εν γένει κατάσταση της υγείας του. Ζητά επίσης να του περιγράψει μερικά στοιχεία από την καθημερινότητα του κατά τα οποία θα ήθελε, περισσότερο, να μην αντιμετωπίζει δυσκολία ακοής.

Έτσι ο ακοοπροθετιστής μπορεί να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα για το άτομο και τις προσωπικές του ανάγκες και τελικά να γίνει η σωστή επιλογή ακουστικού βαρηκοΐαςΕφαρμογή

Η εφαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ακόμη και αν σας έχουν εφαρμόσει το καλύτερο ακουστικό βαρηκοΐας χωρίς την σωστή εφαρμογή το αποτέλεσμα θα είναι κατά πολύ υποδεέστερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι.

Για αυτό γίνεται ακριβής μέτρηση του ακουστικού πόρου με την λήψη εκμαγείου με τις πιο σύγχρονες μεθόδους έτσι ώστε το ακουστικό βαρηκοΐας να εφαρμόζει τέλεια και χωρίς καμία ενόχληση. Η εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοΐας γίνεται μόνο για το δικό σας αυτί ώστε να μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.